kaftrio

Pristigle količine lijeka bit će dovoljne za naredna tri mjeseca za sve pacijente koji u ovom trenutku ostvaruju medicinske uslove za primjenu modularne terapije.