Jasmin Džemiđić

Komediju i smijeh koristio je za borbu protiv ugnjetavanja.