izvještavanje o LGBTI pravima

Ususret petoj Bh. povorci ponosa: Solidarnost je znak da niste sami.

Priče mogu biti pisane u formi bloga ili komentara.

Počinioci nisu kažnjeni, a mediji su zaboravili na cijeli slučaj.