izvještavanje o LGBTI pravima

Počinioci nisu kažnjeni, a mediji su zaboravili na cijeli slučaj.