ishrana

Bosna i Hercegovina i dalje nema jasnu definiciju energetskog siromaštva što je preduslov za kreiranje programa pomoći ugroženom stanovništvu.

Da li je kvalitetna, zdrava hrana skupa i teško priuštiva za većinu prosječnih domaćinstava u BiH? Kada biramo namirnice koje ćemo kupiti, da li odlučujemo na osnovu cijene ili kvaliteta, ili pokušavamo da napravimo balans između ovo dvoje?