Dekada Roma

Među onima koji nemaju zdravstvenu zaštitu u BiH najbrojniji su Romi, gotovo isključeni iz sistema.  

Dalibor Tanić

Pages