žene i mediji

Emisija je emitovana 29. jula 1945. godine i imala je politički, kulturno-prosvjetni i zabavni sadržaj.