Prijavi se! Novi trening - AntiDiskriminacija.Online

Fondacija Mediacentar Sarajevo, Civil Rights Defenders i AD program pozivaju aktivistice i aktiviste iz BiH da učestvuju na treningu ''AntiDiskriminacija.Online'' - multimedijalna produkcija i online aktivizam!
Piše: 
diskriminacija.ba, foto:xomariee.wordpress.com
Podijeli ovaj članak: 
Fondacija Mediacentar Sarajevo, Civil Rights Defenders i AD program pozivaju aktivistice i aktiviste iz BiH da učestvuju na treningu ''AntiDiskriminacija.Online'' - multimedijalna produkcija i online aktivizam! Trening se organizuje od 21. – 27.10.2013. u Mediacentru Sarajevo.
 
 
Savladajte osnove multimedijalne produkcije, unaprijedite web platforme svoje organizacije, stvarajte novi sadržaj, upoznajte druge sa onim što radite!
 
 
Rok za prijave: 15. oktobar 2013. 
 
 
Ukoliko si aktivan/a u nevladinoj organizaciji ili incijativi koja je posvećena zaštiti ljudskih prava, manjina, i borbi protiv diskriminacije, Fondacija Mediacentar, Civil Rights Defenders i AD program BiH te pozivaju da se prijaviš na trening AntiDiskriminacija.Online!
 
 
Trening se organizuje u Sarajevu, od  21. – 27.10. 2013. godine. 
 
 
Pravo učešća imaju aktivistice/i nevladinih organizacija i inicijativa koji imaju najmanje 2 godine iskustva na polju anti-diskriminacije i zaštite ljudskih prava, te osnove kompjuterske pismenosti.  
 
 
 
Zbog čega da se prijavim?
 
 
Trening će vam pomoći da savladate osnove multimedijalne produkcije, razvijete web platforme svoje organizacije, naučite da sami producirate sadržaje za svoje stranice/profile. Također, trening će vam dati korisne, praktične uvide u društvene mreže i kako ih možete koristiti za svoj aktivizam.   
 
 
Naučit ćete da pišete, fotografišete, snimate, montirate za web; kako da preko Facebook-a, Youtube-a, Twitter-a pošaljete poruku svojoj ciljnoj grupi. 
 
 
Trening je isključivo praktičan – sami, ili u manjim timovima, primjenjujete instrukcije trenerskog tima: pišete, fotografišete, snimate i montirate svoje sadržaje i predstavljate ih svojoj publici!  
 
 
Rad u grupi će vam omogućiti da razvijete online strategiju za svoju organizaciju, kao i da razmjenite iskustva sa drugim aktivistima/cama širom BiH! 
 
 
 
Kako da se prijavim?
 
 
Potrebno je da popunite online aplikacioni formular  najkasnije do  15.10.2013. godine. 
 
Za sve dodatne informacije, pišite nam na kontakt@media.ba  ili nas nazovite na 033.715.840
 
Troškovi učešća na treningu su pokriveni. Troškovi puta i smještaja za osobe van Sarajeva su pokriveni. 
 
 
Ostavite komentar