Šta uraditi ukoliko ste diskriminisani?

Ukoliko vjerujete da ste diskriminisani, Zakon vam omogućava da:

Prijavite slučaj Instituciji Ombudsmana za ljudska prava, tako što ćete popuniti ovaj obrazac i poslati ga na mejl info@ombudsmen.gov.ba

Potražite besplatnu pravnu pomoć ili pravni savjet - pišite nam na: info@diskriminacija.ba

Zakon o zabrani diskriminacije BiH definiše diskriminaciju kao: 

''svako različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i pola, polnog izražavanja ili orijentacije, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima javnog života.''

Tekst Zakona o zabrani diskriminacije možete pogledati ovdje.

Saznajte više - pogledajte Vodič za građane/ke kroz diskriminaciju i Vodič za institucije o Zakonu o zabrani diskriminacije