Međunarodna konferencija o diskriminaciji u Sarajevu

Sutra, 13.06. počinje prva međunarodna konferencija o diskriminaciji u Sarajevu, čija je tema uloga sudova i drugih aktera u nastojanju da se osigura Ustavom BiH zagarantovano pravo svakog pojedinca na zaštitu od diskriminacije.
Piše: 
diskriminacija.ba
Podijeli ovaj članak: 
Fond otvoreno društvo BiH i Centar za društvena istraživanja Analitika najavljuju međunarodnu konferenciju o diskriminaciji koja će okupiti predstavnike bh. pravosuđa, međunarodne pravne eksperte i organizacije civilnog društva.
 
U fokusu konferencije je analiza uloge sudova i  drugih aktera u nastojanju da se osigura Ustavom BiH zagarantovano pravo svakog pojedinca na zaštitu od diskriminacije. Konferencija će se održati u Sarajevu, u hotelu Bristol, 13. juna 2013.
 
Od 2009. godine u BiH je na snazi Zakon o zabrani diskriminacije. Iako odredbe Zakona donose bitne inovacije u zaštiti pojedinaca od diskriminacije pred sudovima, njihova primjena u praksi još nije na zadovoljavajućem nivou. Istraživanje Centra za društvena istraživanja Analitika pokazalo je, između ostalog, da u praksi sudovi često pogrešno interpretiraju ključne inovacije u parničnom postupku za zaštitu od diskriminacije poput prebacivanje tereta dokazivanja na tuženog te da se zakonom propisana hitnost anti - diskriminacijskog postupka u pravilu ne poštuje.
 
U fokusu najavljene konferencije upravo su lekcije naučene kroz prve predmete u ovoj oblasti u BiH, ključni problemi prepoznati do danas u procesuiranju diskriminacije te uloga sudova i drugih aktera koji učestvuju u postupku. Koje aspekte sudske zaštite od diskriminacije treba unaprijediti? Koji su izazovi dokazivanja diskriminacije u  sudskom postupku i kako ih prevazići? Kakva je uloga pravobranilaca i nevladinih organizacija u zaštiti od diskriminacije? Mogu li nam koristiti iskustva zemalja regije i prakse međunarodnih institucija u ovoj oblasti? 
 
Na konferenciji će učestvovati eminentni stručnjaci teorije i prakse antidiskriminacijskog prava; predstavnici bh. pravosuđa, Evropskog suda za ljudska prava, te predstavnici regionalnih i  međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.
 
Konferencija je dio aktivnosti  Anti-diskriminacijskog programa (AD program). AD program  povezuje partnere iz civilnog sektora koji se bave pitanjem zaštite ljudskih prava i borbom protiv diskriminacije, a cilj programa je da se postojeći pravni i zakonski okvir efektivnije iskoristi za prevenciju diskriminacije i zaštitu žrtava diskriminacije u BiH. Implementaciju programa podržava Fond otvoreno društvo BiH.
 
 
Ostavite komentar