Kada je pomoć neophodna...

Mnogi slučajevi nasilja i diskriminacije spram LGBTIQ osoba u BiH ostaju neprijavljeni i nedokumentovani. Razlog su strah od dalje viktimizacije, ali i nepostojanje sigurnog mjesta i tima kojima bi se LGBTIQ osobe mogle obratiti. Nedavno je u Sarajevu otvoreno prvo pravno savjetovalište za LGBTIQ osobe, čiji je cilj da pruži podršku i informacije onima čija su prava ugrožena
Piše: 
Selma Tinjak
Podijeli ovaj članak: 

 

Mnogi slučajevi nasilja i diskriminacije spram LGBTIQ osoba u BiH ostaju neprijavljeni i nedokumentovani. Razlog su strah od dalje viktimizacije, ali i nepostojanje sigurnog mjesta i tima kojima bi se LGBTIQ osobe mogle obratiti. Sarajevski otvoreni centar je nedavno otvorio prvo Pravno savjetovalište za LGBTIQ osobe, koje su doživjele diskriminaciju ili nasilje zbog svojih identiteta, a cilj savjetovališta je da pruži podršku i informacije onima čija su prava ugrožena.
 
Pored direktne pravne pomoći, Savjetovalište pruža i informacije o zakonima, procedurama, pravima koji postoje i relevantna su za ove slučajeve. Također, slučajevi se dokumentuju, tako da će biti moguće pratiti nasilje i diskriminaciju spram LGBTIQ osoba kroz konkretne podatke. Naravno, svi prijavljeni slučajevi ostaju anonimni, a pružanje usluga je besplatno. 
 
“Iskreno se nadam da će naš rad potaknuti ljude da se jave. Ne zato što odlučuju hoće li neki slučaj prijaviti ili ne, već zato što im mi u tom procesu možemo pomoći, pobliže im objasniti zakone i uputiti ih na organizacije koje im mogu pomoći dalje, u slučaju da je došlo do povrede ljudskih prava. Mogu nam se obratiti sve LGBT osobe koje misle da su njihova prava na neki način povrijeđena, bilo da žele informaciju o postojećim zakonima i pravima, ili trebaju konkretan pravni savjet”, rekla nam je Vladana  Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra, koja ujedno i radi u timu za pravno savjetovanje. “Meni je drago što radim u ovom timu, jer je riječ o oblasti o kojoj zvanično postoji malo podataka, o kojoj se malo piše, tako da je ljude strah da se nekome obrate”, dodaje Vladana.  
 
Zakoni nisu problem, zakona ima, ali je očigledno da nedostaje njihova implementacija, kažu u SOC-u. U poređenju sa Ugandom, gdje se LGBT osobe konstantno bore za svoja ljudska prava te im čak zbog njihove seksualne orijentacije prijeti i zakon koji bi homoseksualnost kažnjavao smrću, ukoliko bi bio usvojen, BiH je daleko bezbjednije mjesto za život, ali je i dalje opasno biti javno deklarirana LGBT osoba. 
 
Prema godišnjem izvještaju Rainbow Europe Index 2011, koji je objavila Internacionalna lezbejska, gej, biseksualna, transeksualna i interseksualna asocijacija ILGA-Europe, ljudska prava LGBTIQ osoba se ne poštuju dovoljno, tako da je osnivanje ovog centra korak naprijed u zaštiti i promociji ljudskih prava. 
 
U regiji, ovakav vid pravne pomoći postoji već dugi niz godina. U Hrvatskoj je pravna pomoć dostupna preko organizacija Iskorak i Kontra, kao i Centra za LGBT ravnopravnost. Gej-strejt alijansa u Srbiji pruža podršku, savjete i preporuke žrtvama nasilja i diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, a preko svoje Pravne službe i konkretnu pomoć oko pravnog procesuiranja tih slučajeva.
 
U slučaju da vam je potreban pravni savjet vezan za diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, pravni tim SOC-a će u najkraćem mogućem roku odgovoriti na pitanja, a anonimnost i povjerljivost informacija su apsolutno zagarantovane. Možete im se obratiti na putem e-maila pravnosavjetovanje@soc.ba 
 
Diskriminacija zasnovana na seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu ili rodnom izražavanju sukobljava se sa temeljnim principima istih prava za sve osobe. Ovakva diskriminacija je zabranjena međunarodnim aktima, uključujući Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, UN-ov pakt o građanskim i političkim pravima i UN-ov pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao i Zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini iz 2009. U junu 2011. Vijeće za ljudska prava UN-a je usvojilo odluku kojom se izričito tvrdi da svi ljudi imaju pravo na sva ljudska prava i osnovne slobode bez obzira na seksualnu orijentaciju ili rodni identitet.
 
 
 
Tekst je nastao u okviru treninga o online aktivizmu za aktiviste i aktivistice u BiH, koji je održan u okviru Antidiskriminacijskog programa u oktobru 2012. godine, a uz pordšku Civil Rights Defenders.
 
Pogledajte i tekst o nedavnom napadu huligana u Prištini na Kosovu – u petak, 14. decembra, homofobi su prekinuli promociju časopisa Kosovo 2.0 posvećen ispitivanju heteroseksualnosti i homoseksualnosti na zapadnom Balkanu.
Ostavite komentar