Diskriminacija i ja: To je to

Zlatan, osoba sa intelektualnim teškoćama, u svojoj digitalnoj priči koja je dio serijala "Diskriminacija i ja" priča o vlastitom iskustvu i odnosu okruženja prema njemu, nasilju i načinu na koji je promijenio svoj život na bolje.
Piše: 
diskriminacija.ba; OneWorld SEE
Podijeli ovaj članak: 
Ovo je druga u nizu digitalnih priča o ličnim iskustvima osoba koje se razlikuju od većine, njihovim željama, potrebama, iskustvima sa diskriminacijom i odbacivanjem.
 
Sve priče su napisali/e sami/e učesnici/e, glasovi su autentični, sami/e su odabrali/e fotografije i ostale vizuelne materijale, kao i muziku. Ovo su, u pravom smislu te riječi, njihove lične, digitalizirane ispovijesti.
 
Novi serijal predstavlja priče osoba sa intelektualnim/mentalnim teškoćama koje žive samostalno, u lokalnoj zajednici. Njihove priče najbolje govore o tome zbog čega je važno podržati inicijativu za deinstitucionalizaciju, odnosno njihovo izmještanje iz specijalnih zavoda i institucija. 
 
Svako zaslužuje dostojanstven život - protiv diskriminacije osoba sa intelektualnim teškoćama, protv njihove deportacije i smjestanja u neuslovne zavode u kojima nemaju ni mogućnost slobode kretanja. Zahvaljujemo se prijateljima i prijateljicama iz saveza organizacija SUMERO, uz čiju podršku su ove priče nastale.
 
Za život van zavoda!
Ostavite komentar