Ili beba ili posao

Poslodavci smatraju da ih žene koštaju više od muškaraca, što su predrasude koje, nažalost, prelaze i u praksu – otpuštanje žena tokom porodiljskog odsustva, razgovori za posao koji uključuju i pitanja o "ozbiljnim vezama" i planovima za rađanje.
Piše: 
Nerma Vojić i Bojana Naimarević; Foto: www.flickr.com/photos/38983003@N03
Podijeli ovaj članak: 
Iako je stopa nezaposlenosti u BiH iznimno visoka, jako se malo zna i govori o tome kako i koliko spol utječe na to da li ćete naći posao ili ne. Tek 37,1 % žena, od ukupnog broja radno sposobnih, je zaposleno, navodi se u istraživanjima Agencije za statistiku BiH iz 2009. godine.
 
“Žene su skupe poslodavcima”, kaže Fedra Idžaković, direktorica organizacije “Prava za sve” iz Sarajeva. “Žena ide na bolovanje zbog djece, pa će otići na porodiljsko, što opet košta, i tako se reda niz predrasuda koje, nažalost, prelaze i u praksu – otpuštanje žena tokom porodiljskog odsustva, razgovori za posao koji uključuju i pitanja o ‘ozbiljnim vezama’ i planovima za rađanje, i slično”, zaključuje ona. 
 
Dodatni problem je i to što se istovremeno krši i po nekoliko radnih prava kada su u pitanju žene, a efikasnih mjera zaštite nema. Ukoliko se nađu u situaciji da su potencijalne žrtve diskriminacije, mogu se obratiti nevladinim organizacijama koje pružaju besplatnu pravnu pomoć, ili kancelariji Ombudsmana za ljudska prava. “Ukoliko odluče da se obrate sudu, moja preporuka je da se ipak prvo jave organizacijama za besplatnu pravnu pomoć koje ih mogu uputiti u to šta od dokumentacije treba sakupiti. Dokumentacija je ključna kada se slučaj iznese pred sud” savjetuje Fedra Idžaković. 
 
S obzirom na to da je planiranje porodice, odnosno porodiljsko odsustvo, jedan od najvećih problema kada je u pitanju zapošljavanje žena, vrijedi spomenuti da u Bosni i Hercegovini očevi mogu koristiti porodiljsko odsustvo, ali jedino u slučajevima kada majka umre, ili u nekim drugim otežavajućim okolnostima, čiju “težinu” procjenjuje poslodavac. 
 
 
Prema svemu sudeći, žene u BiH su i dalje opterećene izborom između bebe ili posla. Princip da jedno ne isključuje drugo ne podržavaju ni zakoni, a ni mentalitet društva. 
 
Tekst je nastao u okviru treninga o online aktivizmu za aktiviste i aktivistice u BiH, koji je održan u okviru Antidiskriminacijskog programa u oktobru 2012. godine, a uz pordšku Civil Rights Defenders.
Autorice su aktivistkinje Inicijative za ljudska prava BiH.
Ostavite komentar