Hipokratova zakletva?

99,5% zdravstvenih radnika u BiH na neki način izražava osudu prema HIV pozitivnim osobama. 25% zdravstvenih radnika ne bi pružilo zdravstvenu pomoć HIV pozitivnim osobama.
Piše: 
diskriminacija.ba
Podijeli ovaj članak: 

Također,  znanje zdravstvenih radnika o tome kako se prenosi HIV je na nezadovoljavajućem nivou.

Ovo su podaci istraživanja koje su proveli stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Instituta za javno zdravstvo RS uz finansijsku podršku UNDP-u kao primarnog primaoca sredstava Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

Opšti cilj istraživanja je bio istražiti postojanje stigme i diskriminacije u odnosu na HIV i AIDS kod zdravstvenih radnika u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru, te utvrditi znanje, stavove i ponašanje zdravstvenih radnika prema osobama koje žive sa HIV-om.

Istraživanje je provedeno na teritoriji Bosne i Hercegovine, paralelno u oba entiteta, i u Brčko distriktu.

Više o rezultatima istraživanja, kao i puni tekst istraživanja možete pogledati OVDJE.

Ostavite komentar