Zaštita od višestruke diskriminacije: Novi izazov za sudove i Instituciju ombudsmena u BiH

Komentar Analitike nudi uvid u sam koncept, konkretne principe, probleme, korake i zahtjeve kada je riječ o dokazivanju višestruke diskriminacije u praksi.
Autor: 
Kosana Beker
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 

Autorica identificira nekoliko ključnih izazova za koje se može očekivati da će se pojaviti u praksi sudova BiH u vezi sa zaštitom od višestruke diskriminacije, a analizu zaključuje preporukama koje bi sudovima i sudijama trebale poslužiti kao smjernice za buduće djelovanje kada se nađu pred izazovom prepoznavanja i sankcioniranja ovog oblika diskriminacije.

U Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, koji je usvojen u julu 2016. na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, definisani su teži oblici diskriminacije, među kojima je i višestruka diskriminacija.
 
Uvođenjem ovog instituta, sudovi u BiH će se suočiti sa novim izazovima u radu, s obzirom na to da je riječ o potpuno novom konceptu u bh. zakonodavstvu, te da postoje određene nedoumice u vezi sa prepoznavanjem, razumijevanjem, dokazivanjem i adekvatnim sankcioniranjem višestruke diskriminacije.
 
Ostavite komentar