Uloga NVO u zaštiti od diskriminacije

Izvještaj, koji je dio online biblioteke portala Diskriminacija, između ostalog nudi analizu zakonskog okvira o položaju NVO u sudskim postupcima za zaštitu od diskriminacije i razmatra prepreke koje sprečavaju aktivniji angažman NVO-a u ovoj domeni.
Autor: 
Boris Topić, Centar za društvena istraživanja Analitika
Podijeli ovu publikaciju: 
Analiza je pripremljena u okviru "Antidiskriminacijskog programa", koji koordinira i podržava Fond otvoreno društvo BiH.
 
Izvještaj nudi sveobuhvatnu analizu aktuelnog zakonskog okvira koji se tiče statusa nevladinih organizacija u sudskim postupcima za zaštitu od diskriminacije, a u odnosu na najbolja komparativna iskustva, te ukazuje na ključne elemente relevantnog zakonskog okvira koje je potrebno unaprijediti.
 
Pored toga, u izvještaju se razmatraju i ključne praktične prepreke koje sprječavaju aktivniji angažman NVO-a u domenu sudske zaštite od diskriminacije, te se identificiraju koraci koji bi vodili ka stvaranju stimulativnijeg okruženja za značajniji angažman nevladinih organizacija u antidiskriminacijskim sudskim postupcima.
 
Izvještaj na jezicima BiH možete preuzeti OVDJE.
 
Izvještaj na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.
 
Policy brief dostupan je na BHS jezicima, i engleskom jeziku.
Ostavite komentar