Roditeljsko pravo ili segregacija?: 'dvije škole pod jednim krovom' pred dva suda u dva kantona

Iako je razdvajanje djece po etničkom principu pogrešno i u suprotnosti s elementarnim pravima djeteta, Ustavom Bosne i Hercegovine i brojnim odredbama međunarodnih konvencija koje garantuju ljudska prava, praksa segregacije u školama i dalje je prisutna.
Autor: 
Aleksandra Ivanković
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 
U novom komentaru Analitike "Roditeljsko pravo ili segregacija?: 'dvije škole pod jednim krovom' pred dva suda u dva kantona", autorica nudi osvrt na neujednačenu sudsku praksu u Bosni i Hercegovini kada je riječ o fenomenu "dvije škole pod jednim krovom", ukazuje na perspektivu međunarodnih instanci kada je riječ o segregacije djece po etničkoj osnovi, te zaključuje da se pravosnažne sudske odluke moraju poštovati, te da bi se bilo kakvo oklijevanje u izvršenju sudskih presuda trebalo adekvatno tumačiti i sankcionisati.
 
Ostavite komentar