Priručnik o pružanju podrške pravnoj zaštiti u slučajevima diskriminacije

''Priručnik o pružanju podrške pravnoj zaštiti u slučajevima diskriminacije'' je publikacija prvenstveno namijenjena organizacijama civilnog društva koje rade na polju zaštite ljudskih i manjinskih prava, te rade direktno sa pripadnicama/ima ranjivih i/ili manjinskih grupa.
Autor: 
Arijana Ćatović, Fedra Idžaković
Podijeli ovu publikaciju: 
Priručnik nudi definiciju ''pravne podrške'' (engl. paralegal aid), posebno u odnosu na kontekst i postojeći anti-diskriminacijski okvir u BiH. Također, nudi niz praktičnih savjeta u pružanju pravne podrške, uključujući Upitnik za evidentiranje slučajeva diskriminacije i pružanje pravne podrške.
 
 
Ostavite komentar