Predmet Queer Festival: Sloboda okupljanja i zabrana diskriminacije

Predstavljamo komentar na presudu Ustavnog suda BiH u slučaju nasilja nad učesnicima Queer Sarajevo Festivala.
Autor: 
Boris Topić
Podijeli ovu publikaciju: 
 
 
Nasilje nad učesnicima prvog Sarajevo Queer Festivala, bilo je povod da Udruženje Q uputi apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog propusta nadležnih organa da osiguraju adekvatne mjere za zaštitu njihovih prava zagarantovanih Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, ali i zbog neefikasne istrage, odnosno identifikacije i sankcionisanja počinilaca.
 
Boris Topić ističe značaj presude Ustavnog suda BiH u navedenom predmetu, kojom je utvrđena povreda prava na slobodu okupljanja. No, autor kritikuje činjenicu da je Sud uskratio odgovor na veoma bitno pitanje: da li i pod kojim uvjetima propust javnih vlasti da zaštiti organizatora i učesnike javnog okupljanja može predstavljati diskriminaciju?
 
Komentar je objavljen u okviru projekta “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.
 
Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
 
Publikacija je trenutno dostupna samo u verziji na lokalnim jezicima. Komentar na lokalnim jezicima možete preuzeti ovdje.
 
Ostavite komentar