Pravo na obrazovanje bez diskriminacije: slučaj "Vrbanjci"

Donošenje nastavnog plana i programa koji ne predviđa niti adekvatno uvažava nacionalnu grupu predmeta za manjinski konstitutivni narod, uprkos tome što zakon na kojem je takav plan i program utemeljen proklamira načelo zabrane diskriminacije, predstavlja kršenje prava na obrazovanje.
Autor: 
Dženana Radončić
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 

Komentar ima za svrhu analizu odluke Okružnog suda u Banjoj Luci gdje je potvrđena presuda Osnovnog suda u Kotor-Varoši kojom je utvrđeno da nije počinjena diskriminacija nad djecom bošnjačke nacionalnosti time što im nije omogućeno izučavanje nacionalne grupe predmeta (historije, jezika, književnosti) u Osnovnoj školi "Sveti Sava", područnoj školi u Vrbanjcima, u Kotor-Varoši.

Sudovi u ovom predmetu nisu se bavili analizom rješenja Zakona o osnovnom obrazovanju, nego sadržinom i realizacijom nastavnog plana i programa, te je postupanje Republike Srpske (tačnije ministra prosvjete i Republičkog pedagoškog zavoda) analizirano iz aspekta potencijalnih diskriminatornih normi i praksi.

Komentar je objavljen u okviru projekta "Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije", koji u partnerstvu provode Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ostavite komentar