Ostvarivanje zahtjeva za naknadu štete žrtava ratnih zločina u okviru krivičnih postupaka u Bosni i Hercegovini

Novoobjavljena pravna analiza nevladine organizacije TRIAL tretira problematiku ostvarivanja prava na naknadu nematerijalne štete od počinilaca zločina u ukviru krivičnog postupka.
Autor: 
Adrijana Hanušić
Podijeli ovu publikaciju: 

Autorica publikacije "Ostvarivanje zahtjeva za naknadu štete žrtava ratnih zločina u okviru krivičnih postupaka u Bosni i Hercegovini – stanje, problemi i perspektive" je Adrijana Hanušić, TRIAL-ova pravna savjetnica.

Izrada ove analize je dio aktivnosti koje provodi TRIAL u svrhu podizanja svijesti o postojanju sistemskog problema i stvaranja poticajnog okruženja kako bi se, pod zakonom određenim uslovima, oštećenim licima, s posebnim fokusom na žrtve seksualnog nasilja počinjenog u ratu, omogućilo ostvarivanje ovog prava uporedo sa krivičnim gonjenjem počinilaca zločina. TRIAL (Track Impunity Always) je nevladina organizacija čiji je primarni cilj borba protiv nekažnjivosti počinilaca, učesnika i podstrekivača međunarodnih zločina (genocida, ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti, prisilnih nestanaka, seksualnog nasilja u ratu i mučenja).

Pravna analiza dostupna je na lokalnim jezicima.

Ostavite komentar