Komentari na Prijedlog zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH

Osnovni cilj ovog policy memoa jeste da na što konkretniji i što jasnije argumentiran način ukaže na ključne manjkavosti i nedorečenosti predloženog zakonskog teksta, te sugeriraju njegove odgovarajuće izmjene.
Autor: 
Analitika
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 
Relevantni međunarodni standardi, dostupne prethodne analize i ekspertska mišljenja u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini, ključni sekundarni izvori o ovoj problematici općenito, te konsultacije sa relevantnim akterima, prvenstveno s onima iz nevladinog sektora i akademske zajednice, poslužili su nam kao osnova za formuliranje konkretnih komentara na aktuelni Prijedlog zakona o instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH. 
 
Policy memo je objavljen u okviru projekta "Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije", koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH
Ostavite komentar