Izvještaj o stanju ženskih ljudskih prava u BiH

Izvještaj, koji je dio online biblioteke portala Diskriminacija, govori o problemu rodne nejednakosti, diskriminaciji na tržištu rada, roditeljskim pravima, nedovoljnoj zastupljenosti u javnoj i političkoj sferi kao i nasilju nad ženama u BiH.
Autor: 
Sarajevski otvoreni centar, Fondacija CURE, Prava za sve
Podijeli ovu publikaciju: 
''Rodno zasnovana nejednakost je ozbiljan problem, kao i diskriminacija žena u pristupu tržištu rada i roditeljskim pravima. Žene i dalje nisu dovoljno zastupljene u javnoj i političkoj sferi. Nasilje nad ženama i djevojčicama je na alarmantnom nivou. Vjerujemo da će Vama, i Vašim kolegama i koleginicama ovaj izvještaj biti od velike koristi u radu, te da će vam dati jedan sažetiji prikaz o stanju ljudskih prava žena u navedenim oblastima u BiH'', navodi se u predstavljanju izvještaja.
 
Izvještaj izdaje Sarajevski otvoreni centar, u saradnji sa Fondacijom CURE i organizacijom Prava za sve. Autorica je Esther Garcia Fransioli.
 
Publikacija je dostupna na BHS jezicima, i engleskom jeziku. Ukoliko želite štampani primjerak na engleskom jeziku ili dodatne informacije, možete kontaktirati Sarajevski otvoreni centar - office@soc.ba.
 
 
Ostavite komentar