Dvije škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini: (ne)razumijevanje problema i moguća rješenja

Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini i pojedine prakse koje se primjenjuju daleko su od toga da za efekat imaju razumijevanje, toleranciju i prijateljstvo između svih naroda i svih rasnih, etničkih ili vjerskih grupa, kako to nalažu i za cilj obrazovanja postavljaju i međunarodni pravni dokumenti koje je država ratificirala ali i Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini.
Autor: 
Alina Trkulja
Podijeli ovu publikaciju: 

Postojeće obrazovne politike u BiH za posljedicu imaju sveprisutnu diskriminaciju i nejednakost, pa i segregaciju u obrazovanju, za koju je najeklatantniji primjer podijeljenih/paralelnih škola poznatih kao "dvije škole pod jednim krovom".

Autorica  nudi pregled trenutnih praksi u obrazovanju u BiH iz perspektive jezika i identiteta, utvrđuje dominantne koncepte i modele za rješenje problema podijeljenog obrazovanja kojima se operira u političkim i ekspertskim platformama i inicijativama u ovoj oblasti, te ih kritički evaluira u skladu sa principima, vrijednostima i ciljevima obrazovanja utvrđenim međunarodnim okvirom ljudskih prava i državnim pravnim okvirom. U analizi su utvrđeni i razmotreni trenutni dominantni prijedlozi modela za prevazilaženje utvrđenih problema i postizanje pravednijeg, inkluzivnog i interkulturalnog obrazovanja.

Osvrt je objavljen u okviru projekta "Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije", koji u partnerstvu provode Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Ostavite komentar