Diskriminacija na osnovu invaliditeta u BiH: izazovi novih zakonskih rešenja

Zakon o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine je izmijenjen i dopunjen 2016. godine tako što je eksplicitno propisano, pored ostalog, da je invaliditet jedno od ličnih svojstava na osnovu kojeg je diskriminacija zabranjena.
Autor: 
Kosana Beker
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 
Za razumijevanje diskriminacije lica sa invaliditetom i posljedično bolju zaštitu od diskriminacije važna je i dopuna koja se odnosi na krug lica koja su zaštićena od diskriminatornog postupanja. 
Ostavite komentar