Alternativni izvještaj - implementacija CEDAW konvencije 2013

Izvještaj, koji je dio online biblioteke portala Diskriminacija, prezentovan je Komitetu Ujedinjenih Naroda za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) u julu 2013.
Autor: 
leksandra Petrić, Fedra Idžaković, Gordana Vidović, Sabiha Husić, Mara Radovanović, Selma Hadžihalilović, Sadžida Tulić
Podijeli ovu publikaciju: 

Autorice izvještaja su: Aleksandra Petrić, Fedra Idžaković, Gordana Vidović, Sabiha Husić, Mara Radovanović, Selma Hadžihalilović i Sadžida Tulić. 

Ostavite komentar