Mirsada Bajramović

Diplomirana pravnica sa dvadesetogodišnjim iskustvom u radu organizacija civilnog društva, sa ekspertizama u oblasti zaštite ljudskih prava. Zagovaračica za veliki broj sistemskih promjena u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, te zaštite od nasilja. Učestvovala u izradi mnogih javnih politika u BiH u vezi sa pravima djece, žena, Roma i osoba sa invaliditetom, kreiranju referalnih mehanizama za postupanje u slučaju nasilja i zloupotrebe djece i žena, te izvještavanju prema međunarodnim tijela o stanju ljudskih prava.