Imrana Kapetanović

Imrana Kapetanovic

Fotografkinja iz Sarajeva. 2001. diplomirala na Filozofskom fakultetu na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo. Trenutno radi magistarsku tezu «Fotografija kao oblik komunikacije kroz predizborne plakate» na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Vlasnica je fotografskog Studija TNT, te predsjednica Udruženja «Foton». Već tri godine uspješno vodi školu fotografije Foton, te radi na obuci mladih novinarki i novinara kroz modul «Fotografija u multimedijalnom okruženju» u Školi digitalnih medija Media centra iz Sarajeva. Za portal diskriminacija.ba radi foto priče na temu diskriminacije. Gostovala kao predavačica u Maloj školi fotografije, te aktivno učestvuje na projektu foto sekcije u KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Sarajevu. Radila je i na projektu organizacije Narko-ne sa djecom koja su uključena u rad i život na ulici. Autorica je fotografskog projekta «People of Sarajevo».