Goran Zorić

Goran Zoric

Izvršni direktor Centra za mlade "KVART" iz Prijedora. Suosnivač inicijative Jer me se tiče. Rođen, živi i radi u Prijedoru. Poslje djelovanja: suočavanje sa prošlošću i ljudska prava.