Emina Žuna

Sarađivala sa brojim novinama i internet portalima u BiH i regiji (H-Alter, Žurnal, Oslobođenje, e-novine, Školegijum, Buka, lgtb.ba, Urban Magazin, Radio Sarajevo…). Piše novinske eseje, kritike i komentare. Višegodišnja saradnica sarajevskog Mediacentra za koji piše medijske analize.  Diplomirala je komparativnu književnost i psihologiju u Sarajevu, a magistrirala na programu Master Erasmus Mundus en Cultures Littéraires Européennes – CLE. Pored novinarstva, bavi se poslovima iz oblasti mentalnog zdravlja, prevodi i piše prozu.