Dijala Hasanbegović

Dijala Hasanbegovic

Freelance novinarka, književna kritičarka i pjesnikinja. Živi i radi u Sarajevu, gdje je i završila Komparativn književnost.