Žarka Radoja

Žarka Radoja je u novinarstvu više od 20 godina. Sarađivala je sa brojnim medijima u Srbiji i regiji.

Posljednjih 12 godina radila je kao urednica weba Balkanskog servisa Radio Slobodna Evropa.

Jedna je od osnivača malog regionalnog portala kontrapress.com, kao i ko-autorica radio emisije o putovanjima "Antropošestvije" na radioaparat.rs koja se bavi putovanjima.

Urednica je knjige o integritetu u novinarstvu na Zapadnom Balkanu koja je izašla u izdanju Centra za kulturnu dekontaminaciju.

Ko-organizatorica je dvije izložbe nezavisnih umjetnika Beograda i Dubrovnika, i izbjeglica iz Afganistana u Beogradu.

Njen profesionalni rad je fokusiran na ljudska prava, postkonfliktno društvo, ratnu propagandu i migracije.