Aktuelne teme

U nedelju, 11.6.2016. u Zagrebu je bio praznik. Petnaesta Povorka ponosa – Pride za sve nas – održala se u atmosferi queer marša, a njoj je prethodio Pride Week. I sve smo bile dobrodošle.

Osobe s invaliditetom u BiH rijetko dobiju medijsku pažnju, a i tada način izvještavanja nije od pomoći toj obespravljenoj marginalizovanoj grupi.

Zašto i nakon gotovo 20 godina Specijalna olimpijada BiH ima nepovoljan status u našoj zemlji, razgovarali smo sa Kadom Delić-Selimović, izvršnom direktoricom SOBiH.

Moć i utjecaj građana na sprečavanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje raste sa znanjem o pravima i obavezama. Vođeni ispravnim principima oni mogu odlučujuće djelovati na formiranje pravednijeg društva u BiH.

Ministarstvo prosvjete zahtijeva da učesnici konkursa za stipendije imaju rezultate testa kojim potvrđuju da nisu HIV pozitivni. Ovakav dokaz ne traži se ni na ulasku u Srbiju, ni u vrijeme boravka u njoj.

Analizirajući Zakon o radu u FBiH, ombudsmanka Jasminka Džumhur ukazuje gdje se nalaze elementi diskriminacije u njemu i koje bi elemente trebalo popraviti sada kada Zakon bude vraćen u parlamentarnu proceduru na osnovu presude Ustavnog suda FBiH.

Odgovor Fatmira Alispahića portalu Diskriminacija.ba na tekst ''Ko su najveći homofobi u BiH?''

Ukoliko bismo pokušali dati odgovor na pitanje ko su homofobi u BiH, većina stanovništva bi se, nažalost, mogla naći na toj listi.

Podaci ukazuju na povećanje slučajeva diskriminacije u BiH. Ranjive grupe su često meta nasilnika, ali sudski sistem i dalje bilježi nizak nivo procesuiranih slučajeva što žrtve ostavlja u stanju beznađa.

Na 39. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš održanoj krajem marta tekuće godine, prijedlog predsjedavajućeg OV Damira Filipovića o upotrebi znakovnog jezika u radu Općine jednoglasno je usvojen.

Pages