U saradnji sa portalom Ukljuci In, predstavljamo jedan od problema sa kojim se suočavaju osobe sa invaliditetom u BiH - zapošljavanje. Uprkos zakonskim regulacijama, malo njih uspijeva da se zaposli i obezbjedi sebi egzistenciju. 

Prema istraživanjima srbijanskih nevladinih organizacija i državnih institucija, partnersko i porodično nasilje su najzastupljeniji oblici nasilja nad ženama. U takvim odnosima je tokom 2014. zabeleženo ubistvo 22 žene. 

Zbog nepristupačnosti turističkih destinacija u BiH, stiče se utisak da su osobe sa invaliditetom nepoželjni gosti. No, baš kao i ostali, i one mogu biti potencijalni klijenti turističkih usluga. 

Slučaj nasilja koje je prošle godine izvršila jedinica interventne policije u Bijeljini nad porodicom Suljić, još uvijek čeka na zvaničan odgovor iz Okružnog tužilaštva. 

Sve do 2012. godine LGBT aktivizam na Kosovu bio je gotovo potpuno nevidljiv, što ovu zemlju stavlja na poslednje mesto u regionu kada je reč o njihovoj borbi za poboljšanje položaja LGBT osoba.

1
2
3
4
5