Lejla Hairlahović iz Cazina je doktorantica na Sveučilištu u Zagrebu. Nakon što prošle godine nije dobila posao u Agenciji za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH, podnijela je tužbu protiv nekoliko državnih institucija. 

Trenutni „medicinski model“ procjene OSI posmatra isključivo kroz njihove nedostatke. Njihove mogućnosti i sposobnosti da budu dio radnog tima ostaju ''zatrpane'' ispod nalaza ljekara.

Ispunjavanje obaveza koje je BiH preuzela uključivanjem u inicijativu “Dekada inkluzije Roma” prate organizacije civilnog društva koje u posljednjem izvještaju prikazuje sumornu sliku položaja romske populacije. 

Ante je zapalio internet u BiH! drago mi je što je rekao to što je rekao, i pomogao da vidimo na šta smo spremni. 

Anne Gaspard je izvršna direktorica organizacije Equinet koja okuplja mrežu organizacija koje se bave pitanjem jednakosti i borbe protiv diskriminacije. 

1
2
3
4
5