Prema novoj inicijativi, OSI mogu tražiti sredstva da sami kupe potrebna ortopedska pomagala. Taj iznos može biti isti ili manji u odnosu na onaj koji su izdvajale nadležne institucije. No, to ne znači da im je omogućeno pravo na izbor. 

Kroz interaktivnu vremensku mapu predstavljamo napore žena koje su pomjerale društvene granice u BiH u prethodnih 100 godina. Mapa je nastala na osnovu publikacije ''Zabilježene: Žene i javni život BiH u 20. vijeku''. 

O tajnama sa kojima smo prinuđeni da živimo. 

 Sa predstavnicama EU Agencije za fundamentalna prava (FRA) razgovaramo o problemima sa kojima se suočavaju imigranti, pojavi desničarskih stranaka i pokreta i njihovom utjecaju na budućnost Evrope.
 

 Od ukupno 11 zaposlenih, na RTV Jablanica radi šest osoba sa invaliditetom. Aid Husrep je jedan od njih. 

1
2
3
4
5