Na način koji živo podsjeća na period kolonijalizma, multinacionalne korporacije podupiru izgradnju novih cesta i željezničkih pruga koje će olakšati crpljenje afričkih resursa.  

Na afričkom kontinentu nalazi većina zemalja s najbržim privrednim rastom i obiljem prirodnih resursa. Stoga nije iznenađenje što neke od najvećih svjetskih korporacija, od Monsanta do Unilevera, hrle da pokupe svoj dio kolača.

Tako je otprilike sa svim izborima u društvu u kojem živimo. Eventualno shvatiš da imaš izbor biti ono što su za tebe odabrali. Mani se ekstremnih ideja, one su za nesretne ljude. Sretni ljudi puštaju da drugi biraju za njih. 

Poplave koje su u maju ove godine pogodile BiH, uništile su i mnogobrojna romska naselja koja su i prije poplava bila neuslovna za život. Mještani ovih naselja su zabrinuti da obnova neće biti jednaka kao u drugim naseljima. 

Bilo bi lijepo živjeti u zemlji u kojoj su ljudi pomogli nekako sebi: suočili se sa svojim sjećanjima i pustili svoju djecu da kreiraju svijet u kojem ne moraš vladati nasilnički i zastrašivanjem da bi bio sretan, živ i sit.

1
2
3
4
5