• 01/12/2016

    Od malih nogu dječake učimo da su emocije, barbike i ružičasta boja "stvari za djevojčice". Kako bi bilo da ih pustimo da sami odluče šta znači biti "pravi muškarac"?

  • 22/11/2016

    Dnevni centar Jablanica svakodnevno radi sa 30 djece iz socijalno ugroženih i porodica sa drugim problemima. Posjećuju ga osnovnoškolci, a uposlenici s njima rade na razvijanju socijalnih, motoričkih, intelektualnih i drugih vještina.

Vijesti i događaji