Mobing izaziva spektar negativnih osjećanja. Riječ je o situaciji u kojoj se gazi dostojanstvo osobe. O posljedicama mobinga, razgovarali smo sa prim. dr. Omerom Ćemalovićem, direktorom psihijatrijske bolnice Jagomir i sudskim vještakom.

Kratki niz svirepih ubistava u Srbiji proteklog vikenda: trinaestoro mrtvih, zločini u partnerskim odnosima, u kojima su ubijene četiri žene, i neshvatljivo ponašanje državnih institucija.

Belma Žiga, psiholog u Fondaciji Krila nade, govori o svojim iskustvima rada sa djecom i adolescentima, sa posebnim fokusom na pitanje nasilja nad LGBT djecom u školama i odnosa prema LGBT temama u obrazovnom sistemu.

Predstavljamo vam fotografije koje su napravili učenicie iz osam osnovnih škola, u saradnji sa svojim nastavnicama i nastavnicima a koje će narednih sedmica biti predstavljene i u njihovim lokalnim zajednicama.

1
2
3
4
5