trgovina ljudima

Globalne kretnje izbjeglica i migranata učinili su muškarce i dječake ranjivijim i podložnijim radnoj eksploataciji.