Nejra Džabija

Nejra Džabija je studentica završne godine Master studija Komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.