Osnov diskriminacije

Od 2009. godine kada je Zakon o zabrani diskriminacije usvojen, do danas, Vaša prava BiH su zaprimila preko 200 prijava diskriminacije. Sudski proces pokrenut je u 29 slučajeva. Samo jedan je okončan pravosnažnom presudom, neki slučajevi su okončani sporazumom dvije strane, a u nekim slučajevima je usvojen zahtjev stranke. Nažalost, žrtve diskriminacije su često odustajale od sudskog procesa zbog straha od viktimizacije i nedostatka povjerenja u sistem.

Ko čini diskriminaciju

Među najčešćim počiniocima diskriminacije nalaze se državne institucije - kantonalna ministarstva, federanlna ministarstva, centri za socijalni rad. Nakon njih, najčešći su slučajevi diskriminacije u javnim institucijama, najčešće školama. Proces u slučaju '2 škole pod 1 krovom' na osnovu etničke sagregacije učenika vodi se protiv Ministarstva obrazovanja HNK, te osnovne škole u Stolcu i Čapljini. Slučaj kafića 'Afrika', čiji je vlasnik odbio da usluži pripadnike romske zajednice u Zavidovićima je još uvijek u toku, čeka se odluka Vrhovnog suda Federacije BiH.

Oblast diskriminacije

Najveći broj slučajeva u oblasti rada i radnog odnosa odnosi se na mobing – Vaša prava BiH trenutno vode 8 slučajeva mobinga pred sudovima. U oblasti obrazovanja, najčešći problem je inkluzija djece sa invaliditetom i posebnim potrebama u redovno školstvo. U Kantonu Sarajevo u procesu su dva takva slučaja, protiv Prve bošnjačke gimnazije i Druge gimnazije.