Vijesti i događaji

Diskriminacija djevojčica prisutna je u njihovom životu na svakom koraku - u školi, kod pristupa zdravstvenim uslugama, u mogućnostima za zaposlenje. Djevojčice su diskriminaciji izložene čak i prije njihovog rođenja.

Sarajevske fudbalerke odlučile su iskoristiti sport kako bi govorile o važnosti reproduktivnog zdravlja.

Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni coming out dan, kojim se slavi autovanje i povećava vidljivost LGBTQ zajednice.

U Historijskom muzeju BiH otvorena je izložba "Priče o dostojanstvenom radu" koja prati razvoj trgovine i uslužnih djelatnosti u Sarajevu i udružene borbe za dostojanstven rad u našoj zemlji.

U okviru tradicionalnog obilježavanja Dječije nedjelje u Kantonu Sarajevo, Udruženje "Dajte nam šansu" predstavilo je inkluzivnu muzikoterapeutsku radionicu.

Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, asocijacijom Prava za sve i Vaša prava BiH poziva organizacije civilnog društva (OCD) da podnesu prijedloge projekata za period februar, 2017. – februar, 2018.

Učesnice Mirovne akademije za mlade žene panel diskusijom u Sarajevu, završile su kampanju "A da mijenjamo" kojom su nastojale skrenuti pažnju na neravnopravan položaj žena u bh. društvu.

Osam nevladinih organizacija iz različitih bh. gradova kojima su dodijeljeni grantovi Koalicije Jednakost za sve kreće sa realizacijom svojih projekata.

Bh. mediji su danas spremniji izvještavati o marginalizovanim skupinama u odnosnu na nekoliko godina ranije, ali novinari i novinarke i dalje prave mnogo grešaka u pristupu i terminologiji kada prate ove teme.

Evropska komisija objavila je konkurs za Nagradu EU za integraciju Roma u zemljama zapadnog Balkana i Tuskoj.

Pages