Vijesti i događaji

Inkluzija djece s poteškoćama u razvoju i etnička segregacija učenika u školama među najvećim su problemima bh. obrazovanja.

Migranti u Evropi nalaze se na udaru rasističkog govora mržnje i nasilja, te trpe diskriminatorne politike koje im uskraćuju jednak pristup tržištu rada.

Učesnici studijske sesije učit će o tome kako unaprijediti socijalno uključivanje mladih osoba s invaliditetom.

Udruženje Duga uz podršku organizacije Light for the World iz Austrije održalo je regionalni susret na kojem su predstavljene uspješne inkluzivne priče i modeli rada koji unapređuju sam proces inkluzivnog obrazovanja iz odgojno-obrazovne inkluzije.

LGBTI osobe u Kantonu Sarajevo još jednom su uskraćene za osnovno ljudsko pravo da protestnom šetnjom ukažu na konstantnu diskriminaciju kojoj su svakodnevno izložene.

Čitaoci i čitateljke s invaliditetom od sada će imati lakši pristup sadržaju naše stranice.

Ove godine, u „živoj biblioteci“ će biti sedam knjiga i tokom tri dana svako ko bude posjetio Sajam knjiga, biće u prilici da pročita knjigu „lezbejka“, ili knjigu „posebna mama“, „bivši ovisnik“, ili knjugu „režiserka sa hidžabom“ i još neke

Građani i aktivisti nevladinih organzacija za zaštitu djece s poteškoćama u razvoju zabrinuti su zbog promjena koje predviđaju novi zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju u Kantonu Sarajevo.

Napredak žena u karijeri ne usporava nedostatak ambicije, nego neodgovarajuća korporativna kultura.

Pages