Vijesti i događaji

 U Mediacentru Sarajevo promovisan AD program, koji će raditi na efekasnijoj implementaciji Zakona o zabrani diskriminacije u BiH. 

diskriminacija.ba

Preko 80% građana BiH smatra da je diskriminacija izražen problem u bh društvu, više nego u odnosu na prije pet godina. 

diskriminacija.ba

Pages