rat

"Noć u Trnopolju" održaće se 5. avgusta 2018. na lokaciji nekadašnjeg logora Trnopolje, kod Doma kulture u Trnopolju.

Pet godina od pokretanja kampanje "Dan bijelih traka" važno je da se podsjetimo šta taj Dan ustvari predstavlja, nasuprot onome kako ga različite grupe vide.