Osobe sa intelektualnim poteškoćama

Redakcija, http://www.slobodnaevropa.org
Redakcija, klix.ba

Školama i obrazovnim institucijama najveći izazov je promjena svijesti – kako među nastavničkim kadrom tako i među učenicima – i prihvatanje realnosti u kojoj postoje djeca koja imaju drugačije potrebe, koja moraju biti sa nama.

Emina Trhulj

Pages