ekonomija

Podaci geodetskih uprava svjedoče o tome da je trenutni broj žena u BiH koje su vlasnice nepokretnosti, iako u porastu u odnosu na prethodne godine, i dalje nezadovoljavajući.

Brojke iz geodetskih ureda pokazuju da zemljišni posjedi u Bosni i Hercegovini dominantno pripadaju muškarcima.